Waarom dit initiatief?

De Wolfskuil is al mooi en wordt steeds  mooier! Overal in de wijk verschijnen  bloemen en planten rondom de bomen in  de straat. Hier en daar worden stoeptegels gewipt om nieuwe plantsoentjes aan te leggen. En op een buurtbijeenkomst bleek dat een aantal wijkbewoners verder wil gaan met vergroening.
Op deze website besteden we aandacht besteden aan vergroenings- en duurzaamheidsinitiatieven in Nijmegen-west. Natuurlijk kijken we naar wat er in de Wolfskuil gebeurt, maar in het Waterkwartier en andere wijken nemen bewoners vergelijkbare initiatieven. In Heseveld is een pilotproject bezig
tegen eenzaamheid. Bovendien zijn er overstijgende problemen, zoals de asfaltfabriek en (sluip)verkeer. Om die reden is dit een website voor groene initiatieven in heel Nijmegen-west.