Heseveld is een groene wijk en deze is in de afgelopen periode nog groener en duurzamer geworden.

Het Daniëlsplein is veranderd van een kale steenvlakte in een halfgroene oase. De Jeruzalembuurt is nu veel duurzamer en zelfs al van het gas af. Het Kometenpark is op sommige stukken veel ruiger geworden. Schoolpleinen worden groener. En op verschillende plekken zijn buurtbewoners bezig met het aantrekkelijker maken van het groen.

Wij willen al deze bestaande initiatieven graag met elkaar verbinden. We kunnen met elkaar bedenken wat er nog mooier en groener kan.

Want: Heseveld is wel groen, maar een groot deel daarvan zijn wel erg saaie gazonnen en perkjes. Dat kan mooier en creatiever!

En ook met meer aandacht voor biodiversiteit in de wijk. Tegelijkertijd kunnen we ook met elkaar aan de slag met andere thema’s. Hoe zit het met de luchtkwaliteit met de bekende asfaltfabriek in de buurt? Is de Molenweg niet teveel een weg voor sluipverkeer? Wat kunnen we doen aan circulariteit en met zwerfvuil? En kunnen we het isoleren en energiezuiniger maken van de vele koopflats niet op wijkniveau aanpakken?

We willen graag met een aantal buurtbewoners bij elkaar komen om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Niet alles tegelijkertijd. Laten we eerst eens met elkaar kennismaken en ideeën met elkaar uitwisselen!

Op woensdag 13 juli a.s. hebben we een zaal gereserveerd in wijkcentrum De Heseweide. Jullie zijn daar van harte welkom van 14 tot 17 uur.