Biodiversiteit

Steden zijn in Nederland steeds belangrijker geworden in het behoud en het versterken van de biodiversiteit. Dat komt enerzijds doordat er steeds meer aaneengesloten stedelijke gebieden zijn ontstaan en anderzijds door de verschraling van het buitengebied.

Lees meer

Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Het lijkt niet veel, 1,5 graad, maar de extremen nemen ook toe. We hebben vaker hittegolven, periode van droogte en hevige stortbuien.

Vergroening van onze stad is belangrijk om ‘hittestress’ te beperken en om water vast te houden.

Nijmegen wandelstad

Met de Vierdaagse is Nijmegen natuurlijk de wandelstad bij uitstek. Samen met enkele steden en andere partijen heeft onze stad een citydeal ‘Ruimte voor lopen’ gesloten met het doel wandelen in de stad te bevorderen, daarvoor voorzieningen te treffen en waar dat kan de stedelijke inrichting aan te passen  – en autoverkeer waar mogelijk terug te dringen.

Vergroening in Nijmegen-west draagt bij aan het meer ‘wandelvriendelijk’ maken van dit deel van de stad.

Bewonersparticipatie

Bewoners nemen op allerlei manieren initiatieven om hun leefomgeving aantrekkelijker te maken. Dat kan zijn door allerlei sociale activiteiten te organiseren, maar er worden ook heel veel groene initiatieven genomen. En veel groene initiatieven zijn natuurlijk ook sociaal.

Meer weten van onze leefomgeving

Nijmegen-west wordt steeds groener. Het is dan natuurlijk ook interessant om te weten of er vooruitgang wordt geboekt. Komen er nu inderdaad meer zeldzame vogel- of bijensoorten voor? Hoeveel tegels hebben we gewipt? Wordt de luchtkwaliteit beter?

Of gaan we dit soort ontwikkelingen in de komende jaren meemaken? We willen hier graag gegevens van bijhouden. Als eerste maken we gebruik van algemeen toegankelijke gegevens (bijv. www.waarneming.nl), maar we gaan ook kijken of uitbreiding mogelijk is.

Een circulaire leefomgeving

Vergroening en verduurzaming gaan hand in hand. We willen niet alleen dat onze buurten er groen uitzien, maar ook bijdragen aan meer duurzaamheid.

Meer recyclen – of ‘de circulaire economie’ – is dan een belangrijk thema. Als we toch al met z’n allen tuinieren, kunnen we dan ook niet ons gereedschap delen? Of kunnen we de groenten uit onze moestuinen uitdelen? Kunnen we bepaalde soorten ‘afval’ apart inzamelen om de waarde daarvan zoveel mogelijk te behouden?

Vergroening geeft veel mensen enorm veel positieve energie. Zou het niet mooi zijn als we die energie samen kunnen omzetten naar actie? Een aansprekend voorbeeld is het inzamelen van koffiedrab om oesterzwammen op te kweken. En er zijn zoveel meer cirrculaire mogelijkheden.