Een doorgaande wandelroute:
Langs het spoor in Nijmegen liggen her en der groene zones waar je vaak ook kunt wandelen. Wij zien kansen om deze zones met elkaar te verbinden, zodat een doorgaande groene wandelroute ontstaat van de Waal tot aan de bossen van Heijendaal. Deze route is belangrijk voor mensen, voor recreatie en als een rustpunt in de stad en voor de biodiversiteit. Een doorgaande route biedt aan zaden en dieren de kans zich te verbreiden.